Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Den za obnovu lesa

náhled

Dne 19. 10. 2019 se školní Ekotým Březová zúčastnil unikátní celorepublikové akce „Den za obnovu lesa“ v Karlových Varech. Tato akce se konala ve stejný den na 14-ti místech České republiky a účastí na ní a zasazením třeba i jediné sazeničky lidé vyjádřili svou podporu a zájem o obnovu lesů v České republice. Děti si mimo výsadby sazenic mohly vyzkoušet i lesnické dovednosti, prověřily si své znalosti a v příjemném prostředí lesa se také velice pobavily.

Celá akce měla velmi nabitý program, žáci se mohli seznámit s každodenní prací lesníků -  prací  koňského potahu, těžbou a odkorňováním dříví heverem, odvozem soupravy na dříví, měřením kmenů a měřením volně stojících stromků i s životem zvířat v lese.

Setkali se dokonce i s olympijským medailistou Janem Kůrkou, ale také s panem Jiřím Bartoškou, hercem a prezidentem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nebo hejtmankou Karlovarského kraje paní Janou Mračkovou Vildumetzovou. Za celý Ekotým mohu potvrdit, že jsme si celou akci velmi užili a zároveň jsme podpořili obnovu lesů v našem kraji.

                                                                                                                                      P. Matejková

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
22.10.2019
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz