Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Den Země

náhled

Mezinárodní Den Země slavila naše škola ve středu 24. dubna. Téma, které jsme pro letošní DEN ZEMĚ zvolili – je ZNOVUVYUŽITÍ ODPADU. Odpad nestačí již jen třídit, odpadů na planetě ohromným tempem přibývá. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne! Chtěli jsme alespoň trochu přispět těmto heslům, a proto si školní ekotým připravil pro žáky zajímavý program.

První částí oslav byla naučná videa, která zhlédli žáci ve svých třídách s tématem ODPADŮ. Poté proběhla diskuse mezi žáky na dané téma, na druhém stupni se nad odpady ještě zamysleli i formou výroby krátkého komiksu. Dalším bodem programu byl bleší trh, který žáci sami zásobili věcmi z jejich domácností (oblečením, hračkami, knihami, šperky, sportovními potřebami). Věcmi, které by se za normálních okolností staly odpadem. Žáci za množství přineseného zboží obdrželi nákupní lístečky a mohli si odnést z trhu stejný počet věcí (takový výměnný obchod).  Téměř vše se „prodalo“ a my jsme rádi, že jsme přispěli ke snížení odpadu a že věci mohli udělat radost zase někomu jinému.

Kulturní vsuvkou v režii ekotýmu se stala módní přehlídka z donesených věcí a ekotanec Popelář. Po nákupech na školním hřišti se děti odebraly zpět do svých tříd a vyráběly výrobky z odpadních materiálů. V zadání ekotýmu bylo řečeno, že tzv. suprčuprrecyklovýrobek -  musí být k dlouhodobějšímu používání ve škole (výzdoba tříd a chodeb, různé hry, květináče, praktické věci apod.). Každá třída soutěžila o nejoriginálnější, nejpraktičtější a nejhezčí produkt. Nezávislá porota ocenila šest tříd – 1. A (člověče, nezlob se), 3. B (město), 4. A (bowling), 5. A (obří člověče, nezlob se), 8. B (sedáky), 9. A (bludiště).   

Jsme rádi, že jsme se mohli dnes společně se žáky zamyslet nad nadměrným vytvářením odpadů na Zemi a že jsme se alespoň malým dílem připojili k záchraně naší planety.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
30.4.2019
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz