Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Spolupráce s Mateřídouškou pokračuje

náhled

Dne 18. dubna 2018 žáci 7.B naší školy navštívili terapeutické dílny Mateřídouška v Sokolově. Cílem návštěvy bylo další setkání přímo s klienty, tentokráte v jejich pracovním prostředí. Terapeutické dílny jsou denním centrem, které umožňuje svým uživatelům v rámci možností si vyzkoušet činnosti z běžného života.

Centrum nabízí několik speciálních dílen, jako například textilní, dřevodílnu, cvičnou kuchyňku, kovodílnu a celou řadu dalších.

My jsme během návštěvy měli možnost poznat všechny dílny a vidět klienty, jak se každý zapojuje do práce. Myslím, že jsme všichni byli ohromeni, co jsou tito lidé, ať už s mentálním nebo zdravotním postižením, schopni vyrobit za opravdu nádherné věci.

Po prohlídce pro nás bylo připraveno malé pohoštění a krátký kulturní program, vystoupila mažoretka, zazpíval sbor a zahrál i několik písniček.

Tímto bychom rádi poděkovali všem zaměstnancům za velmi příjemnou atmosféru, přátelské chování a také za jejich často velmi náročnou práci, kterou v denním centru Mateřídouška vykonávají.

          Mgr. Petra Karmazínová

24.4.2018
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz