Základní škola Březová, okres Sokolov
352 633 540   |  » kontakty «  |

Rostou !!

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
19.10.2017

Tonda obal na cestách

náhled

Do naší školy po letech opět zavítal Tonda obal na cestách. Tento školní vzdělávací program v rámci informační kampaně společnosti EKO-KOM se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Žáci se od lektorů dozvěděli (či spíše připomněli), jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Podívali se na vzorky recyklovaných materiálů a vyzkoušeli si správné třídění. Akce se zúčastnili postupně všichni žáci školy a doufáme, že jim to pomůže k odpovědnému chování v budoucnosti.

                                                                                                                     Š. Krausová – koordinátorka EVVO

22.3.2017
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540
E-mail: info@zs-brezova.cz