Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Členové školské rady při ZŠ Březová, okres Sokolov

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a na základě usnesení zastupitelstva města Březová č.79/05 byla s účinností ke dni 1. ledna 2006 zřízena školská rada při ZŠ Březová, okres Sokolov. V současné době pracuje školská rada ve složení:

zástupce města: Květoslava Šafnerová   - 724 280 075
zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Jana Novotná        - 776 584 213
zástupce zákonných zástupců: Mgr. Soňa Hrušková      - 734 337 046
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz