Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Školní družina je v provozu od 6:00 do začátku vyučování, potom od 11:40 do 16:00 hodin. Po domluvě s rodiči jsou děti uvolňovány na zájmové kroužky, dále pak po obědě, ve 14:00, v 14:45 hodin a později. Změny v uvolňování sdělí rodiče včas písemně.

Příspěvek provozovateli je 300,- Kč za školní rok (za každé pololetí 150,- Kč).

Do školní družiny dítě potřebuje: podepsané tepláky, podepsaný ručník.

Přihlášení a odhlášení stravného si rodiče zajišťují sami na telefonním čísle 352 633 543.

 

Vychovatelky: Monika Birošová, Šárka Pencová, Michaela Janovská
Pracovní doba: 6:00 - 16:00
Telefon: 352 633 545, 777 634 702, 720 535 278
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz