Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Žáci 1. stupně ve škole od 25.5.2020

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí Vlády ČR, která rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně, uvádíme tyto informace:

- docházka nebude povinná

- školu bude moci navštěvovat žák, jehož zákonný zástupce vyjádří zájem do 18.5.2020

- při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat podepsané čestné prohlášení, včetně seznámení s rizikovými faktory - viz.příloha

- doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory uvedené v tomto prohlášení, a pokud žák patří do rizikové skupiny, aby rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím

- výuka bude probíhat v neměnné skupině do 15 žáků, po 25.5.2020 již žáka do skupiny nelze zařadit

- výuka bude probíhat za zvýšených hygienických opatření

- o celkové organizaci přítomnosti žáků ve škole ještě budeme podrobněji informovat

- celé znění manuálu vydaného MŠMT naleznete zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss  

5.5.2020

Obnovení přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí Vlády, která svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, Vás informujeme o těchto dalších skutečnostech:

- docházka nebude povinná

- školu bude moci navštěvovat žák, jehož zákonný zástupce vyjádří zájem do 7.5.2020

- při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat podepsané čestné prohlášení - viz.příloha

- doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory uvedené v tomto prohlášení, a pokud žák patří do rizikové skupiny, aby rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím

- příprava bude probíhat v neměnné skupině do 15 žáků, po 11.5.2020 již žáka do skupiny nelze zařadit

- příprava bude probíhat za zvýšených hygienických opatření

- o celkové organizaci přítomnosti žáků ve škole ještě budeme podrobněji informovat

- celé znění manuálu vydaného MŠMT naleznete zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss  

3.5.2020

Pálení čarodějnic

náhled

Dnešní úkol splněn: zazpívej písničku Čarodějnice, čarodějnici vyrob nebo nakresli.

Jak to dopadlo? Udělali, a dokonce i upálili a pak ještě májku postavili.

Makáme naplno, my to jinak neumíme.

4. B

30.4.2020 | Aktuality

75. výročí osvobození naší republiky

náhled

75. výročí osvobození naší republiky

Každý rok si připomínáme Den vítězství. Je to pro nás důležité datum. 8. května 1945 skončila 2. světová válka. I když nejsme ve škole, je důležité toto téma zmínit.

Byla to pro mne výzva. Připravit vyučování na dálku tak, aby se žáci tímto tématem zabývali. V našem okrese jsou místa, která nacisti poznamenali.

A tak vzniklo projektové distanční vyučování. Vypracovala jsem pracovní listy. Jelikož jsem chodila do školy v Habartově, kde došlo v roce 1938 k bitvě o četnickou stanici, úkoly jsem zaměřila tímto směrem. Tak vznikl první pracovní list. Bydlím ve Svatavě, kde v roce 1943 vznikl koncentrační tábor. A tak vznikl druhý pracovní list. A ženy z koncentračního tábora byly vyhnány na pochod smrti, to byl třetí pracovní list. Listy jsem doplnila svými fotografiemi ze zmiňovaných míst.

Úkolem bylo vyhledat různé informace, pracovat s podstatnými jmény a slovesy a doplnit nějaké informace. Doporučila jsem dětem, aby informace vyhledávaly na internetu a aby pracovaly samostatně.

Vše dopadlo nad mé očekávání. Zapojili se nejen žáci, ale i rodiče. Děti posílaly vypracované pracovní listy. A k mému překvapení posílaly i fotografie z těchto míst. Děkuji rodičům, kteří je vzali k památníkům těchto míst. Díky nim vzniklo toto projektové vyučování s přímou účastí.

Věřím, že někteří žáci si tyto události z 2. světové války budou dobře pamatovat.

Helena Baláková

29.4.2020 | Aktuality

Poznej svůj kraj - dnes rozhledny

náhled

Žáci 4. B dostali úkol o rozhlednách. Úkoly vypracovali na výbornou. Někteří rozhledny nakreslili a jiní se na ně vydali.

Jsou prostě super.

28.4.2020 | Aktuality

Den Země

náhled

Naše Země svátek slaví,
dneska má svůj velký den,
proto si teď pojďme říci,
proč má bý-ti oslaven.

Země je planeta velká,
umožňuje život všem,
dodává nám čistou vodu
a živiny každý den.

Každým rokem plodí nové
květy, stromy, rostliny.
Díky nim pak máme kyslík,
plyn k dýchání jediný.

Země dává vhodnou půdu
k pěstování potravy,
dobrá voda ze studánky 
postaví nás na nohy.

Proto ji dnes oslavíme
bez ničících zásahů,
ať je zase krásně čistá
zbavíme ji odpadů.

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY pro školní rok 2020/2021

náhled

Online zápis bez dětí:                    1.4.- 30.4.2020. Dále uvádíme postup, jak na to...

30.3.2020

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

náhled

Přijďte k nám, těšíme se na vás!

31.3.2020

Jak si mýt ruce?

náhled

Na webu Státního zdravotního ústavu je možné stáhnout si stručný Metodický manuál...

6.4.2020

Poděkování

náhled

Děkujeme Vám páni doktoři,

že léčíte nás v tomhle období.

Děkujeme Vám sestřičky,

že pečujete o naše lidičky.

Děkujeme Vám prodavačky,

že stále prodáváte žvýkačky.

Děkujeme Vám hasiči,

snad teď nikdo nic neničí.

Děkujeme Vám policisté,

že nemohou k nám cizí turisté.

Děkujeme Vám učitelé a učitelky,

díky Vám budou z nás pilné včelky.

Děkujeme Vám, milá maminko a tatínku,

víme, že teď nemáte moc odpočinku.

 

VAŠI PRVŇÁČCI

ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz