Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Ošetřovné - nová pravidla

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno...

26.5.2020

Nástup do školy

náhled

Dne 25. 5. 2020 se žáci prvního stupně, po uzavření školy z nařízení vlády, mohli vrátit do svých tříd...

25.5.2020 | Aktuality

Ranní organizace 25.5. při nástupu do školy

náhled

V pondělí 25.5.2020 se přihlášení/é žáci/žákyně sejdou v čase od 7,40 na prostransvích před školou podle ...

23.5.2020

Nástup žáků 1.stupně do školy 25.5.2020

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v pondělí 25.5.2020 začíná nepovinná výuka pro žáky, kteří jsou k ...

19.5.2020

Žáci 1. stupně ve škole od 25.5.2020

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí Vlády ČR, která rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně, uvádíme tyto informace:

- docházka nebude povinná

- školu bude moci navštěvovat žák, jehož zákonný zástupce vyjádří zájem do 18.5.2020

- při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat podepsané čestné prohlášení, včetně seznámení s rizikovými faktory - viz.příloha

- doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory uvedené v tomto prohlášení, a pokud žák patří do rizikové skupiny, aby rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím

- výuka bude probíhat v neměnné skupině do 15 žáků, po 25.5.2020 již žáka do skupiny nelze zařadit

- výuka bude probíhat za zvýšených hygienických opatření

- o celkové organizaci přítomnosti žáků ve škole ještě budeme podrobněji informovat

- celé znění manuálu vydaného MŠMT naleznete zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss  

5.5.2020

Obnovení přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí Vlády, která svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, Vás informujeme o těchto dalších skutečnostech:

- docházka nebude povinná

- školu bude moci navštěvovat žák, jehož zákonný zástupce vyjádří zájem do 7.5.2020

- při prvním vstupu do školy musí žák odevzdat podepsané čestné prohlášení - viz.příloha

- doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory uvedené v tomto prohlášení, a pokud žák patří do rizikové skupiny, aby rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím

- příprava bude probíhat v neměnné skupině do 15 žáků, po 11.5.2020 již žáka do skupiny nelze zařadit

- příprava bude probíhat za zvýšených hygienických opatření

- o celkové organizaci přítomnosti žáků ve škole ještě budeme podrobněji informovat

- celé znění manuálu vydaného MŠMT naleznete zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss  

3.5.2020

Pálení čarodějnic

náhled

Dnešní úkol splněn: zazpívej písničku Čarodějnice, čarodějnici vyrob nebo nakresli.

Jak to dopadlo? Udělali, a dokonce i upálili a pak ještě májku postavili.

Makáme naplno, my to jinak neumíme.

4. B

30.4.2020 | Aktuality

75. výročí osvobození naší republiky

náhled

75. výročí osvobození naší republiky

Každý rok si připomínáme Den vítězství. Je to pro nás důležité datum. 8. května 1945 skončila 2. světová válka. I když nejsme ve škole, je důležité toto téma zmínit.

Byla to pro mne výzva. Připravit vyučování na dálku tak, aby se žáci tímto tématem zabývali. V našem okrese jsou místa, která nacisti poznamenali.

A tak vzniklo projektové distanční vyučování. Vypracovala jsem pracovní listy. Jelikož jsem chodila do školy v Habartově, kde došlo v roce 1938 k bitvě o četnickou stanici, úkoly jsem zaměřila tímto směrem. Tak vznikl první pracovní list. Bydlím ve Svatavě, kde v roce 1943 vznikl koncentrační tábor. A tak vznikl druhý pracovní list. A ženy z koncentračního tábora byly vyhnány na pochod smrti, to byl třetí pracovní list. Listy jsem doplnila svými fotografiemi ze zmiňovaných míst.

Úkolem bylo vyhledat různé informace, pracovat s podstatnými jmény a slovesy a doplnit nějaké informace. Doporučila jsem dětem, aby informace vyhledávaly na internetu a aby pracovaly samostatně.

Vše dopadlo nad mé očekávání. Zapojili se nejen žáci, ale i rodiče. Děti posílaly vypracované pracovní listy. A k mému překvapení posílaly i fotografie z těchto míst. Děkuji rodičům, kteří je vzali k památníkům těchto míst. Díky nim vzniklo toto projektové vyučování s přímou účastí.

Věřím, že někteří žáci si tyto události z 2. světové války budou dobře pamatovat.

Helena Baláková

29.4.2020 | Aktuality
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz