Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků 9. ročníku, ve středu 13.1.2021 v odpoledních hodinách se uskuteční...

11.1.2021

Kampaň obyčejného hrdinství

náhled

V rámci aktivit EKOŠKOLY jsme se i letos zapojili do KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ. Každý zapojený jednotlivec si mohl v týdnu od 28. září do 4. října vybrat jednu až sedm výzev a po sedm dní se ji snažit v maximální míře naplňovat.

Zúčastnili jsme se této kampaně, protože jako škola podporujeme udržitelný způsob života a chceme bojovat proti klimatickým změnám. Obyčejné hrdinství je totiž chování, které každý den zlepšuje náš svět skrze naše skutky! Když není vůle států nebo průmyslníků k reálnému boji proti klimatickým změnám, tak jim ukážeme, že ji máme my! Do kampaně na naší škole se zapojilo 96 žáků a dalších členů jejich rodin. 

Výzvu: „Nenechávej téct vodu při čištění zubů!“ si vybralo 82 jednotlivců a ušetřilo tím v přepočtu 10 plných van vody.

Příjemcům 2. výzvy („Vysaď kytku“), kterých bylo 45, se podařilo vysázet 103 rostlin a pomohli tím zmenšit objem oxidu uhličitého ze vzduchu.

 „Buď jednu hodinu tvého času venku!“ využilo pro své zdraví 84 lidí a strávilo na čerstvém vzduchu celkem 806 hodin.

Výzvu: „Buď věrný jedné tašce“ plnilo 61 jednotlivců a nahradilo tak 110 plastových tašek.  „Produkovat co nejméně odpadu!“to přijalo 36 zapojených a snížilo o 66 % množství svého odpadu.

 „Nejezdit autem!“ se snažilo 28 lidí a zvládli dohromady ušetřit 171 kg vyprodukovaného CO2.

K poslední výzvě: „Nejez maso!“ se připojilo 37 členů a dokázalo celkem za všechny - 118 dní nejíst maso a ušetřit 1073 kg oxidu uhličitého a zachránit (nesníst) 3 suchozemská zvířata.

Tato kampaň Ekoškol v České republice, má za cíl ukázat lidem, že MILION MALÝCH ZMĚN MŮŽE BÝT VÍCE NEŽ JEDNA VELKÁ.

To, co žáci a jejich rodiče dokázali během tohoto ročníku kampaně ukazuje, že máte v sobě tři ekoškolí ideje:

  • Víra je základ úspěchu,

  • problém je příležitost k růstu

  • a samostatnost neznamená být sám.

    A to vše kvůli jednoduché rovnici: Zlepšit životní prostředí = Zlepšit svůj život (nebo život ostatních).

Jsme rádi, že škola Březová toho byla součástí a děkujeme všem zúčastněným dětem i jejich rodičům jménem planety Země za jejich OBYČEJNÉ HRDINSTVÍ.

                                                                                                                                                                                                                       Š. Krausová – koordinátorka ekoškoly a EVVO

12.1.2021 | Ekoškola

Vánoce ve školní družině

náhled

Tvořili jsme, pekli, strojili stromek, hráli si a bavili se...

4.1.2021

Informace k provozu školy od 4.1.2021

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
na základě dopisu ministra školství a rozhodnutí Vlády ČR o krizovém opatření, kterým se omezuje osobní přítomnost žáků ​na vzdělávání, vám oznamujeme, že od 4.1. do 10.1.2021 je povolena ve škole osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd.
Ostatní žáci se budou vzdělávat distančně. 

28.12.2020

Další burzy škol pro vycházející žáky

náhled

Každý rok nabízíme vycházejícím žákům burzy/výstavy středních škol a snažíme se tak usnadnit jim jejich výběr. Vzhledem ke složité epidemiologické situaci nemůžeme letos školy navštěvovat osobně. Proto je možné zúčastnit se burzy škol ONLINE. Připojte se přes internet do on-line prostředí škol, které se burzy účastní a můžete se vyptávat na vše, co vás o škole zajímá.

Více informací, nabídky škol:  >>   http://zs-brezova.cz/burzy/  <<

Připojení na školy on-line:  >>  https://burzaskol.online <<

Komplexní přehled o vzdělávání v Karlovarském kraji naleznete též na Školském portálu Karlovarského kraje:  >>  http://www.kvkskoly.cz/Stranky/default.aspx  <<

14.12.2020 | Výchovný poradce

Informace k provozu školy od 30.11.2020

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí Vlády ČR a opatření PES nastupují do školy na prezenční výuku 30.11.2020 i zbývající ročníky 1. stupně, na 2. stupni 9. ročník a třídy 6.A a 8.A. Žáci a žákyně 6.B a 7.A pokračují v distanční výuce. 7.12.2020 dojde k vystřídání a do školy nastoupí na prezenční výuku žáci a žákyně 6.B a 7.A, distančně se budou vyučovat 6.A a 8.A. 9. ročník bude mít od 30.11. již stálou prezenční výuku.

Souhrnně:

30.11.- 4.12. prezenční výuka : 1. stupeň, 6.A, 8.A, 9.A, distanční výuka 6.B, 7.A

7.12.- 11.12. prezenční výuka : 1. stupeň, 6.B, 7.A, 9.A, distanční výuka 6.A, 8.A

 

Školní družina i školní jídelna bude v provozu. O přesnější organizaci budeme informovat.

21.11.2020

Informace k provozu školy od 18.11.2020

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě rozhodnutí Vlády ČR dne 18.11.2020 začíná výuka pro žáky 1. a 2. tříd.

Školní družina i školní jídelna bude pro tyto děti v provozu. Ostatní strávníci - žáci na distanční výuce se mohou stravovat i nadále dle harmonogramu podle nových opatření (info v systému Bakaláři).

V době nouzového stavu mohou ŠD navštěvovat po domluvě i děti, které nejsou přihlášeny k pravidelné docházce (1. a 2. třídy). Školní družina bude otevřená od 6.00 do 16.00.

13.11.2020

Pracujeme z domova

I z domova pracujeme na plný pecky. K online výuce nám slouží Teamsy. Žáci jsou v roli učitele  - učí paní učitelku na PC.

Zvládáme turistiku, domácí práce, přípravu pokrmů i výtvarné tvoření. Tvoříme slovní úlohy, seznamujeme se s životem za 1. republiky a objevujeme tělo člověka. Připravujeme referáty, hledáme zajímovosti k daným tématům, čteme a zvládáme tvořit slova pomocí předpon a přípon. S tím vším nám pomáhají rodiče, kteří nás také vyvezou do přírody. A paní učitelka jezdí po našich stopách a sbírá dárky. Zase jsme spolu jako jedna rodina.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
20.11.2020 | Aktuality

Den otevřených dveří Střední pedagogické školy

náhled

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, milí deváťáci,

STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A VOŠ v Karlových Varech Vás chce prostřednictvím svých internetových stránek informovat, že dne

20. listopadu 2020 proběhne na této škole Den otevřených dveří online https://youtu.be/yKKlXhDMlSg .

Další informace jsou na webových stránkách SPgŠ,GaVOŠ:

https://www.pedgym-kv.cz/index.php/aktuality/116-den-otevrenych-dveri .

5.11.2020 | Výchovný poradce

Ministr školství prosí o pomoc

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zveřejňujeme dopis ministra školství, ve kterém nás učitele, potažmo vás rodiče, prosí o součinnost o nastávajících prázdninách. V příloze jsou také odkazy na stránky, kde jsou inspirace, jak mluvit s dětmi o koronaviru.

Děkujeme, že to nějakým způsobem zvládneme.

náhlednáhled
23.10.2020
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz