Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Nástup žáků 1. stupně do školy

náhled

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od 12.4.2021 je umožněna rotační prezenční výuka žákům 1. stupně...

7.4.2021

Zeměpisná olympiáda 2021

náhled

Letošní zeměpisná olympiáda se netradičně konala distančně z domova formou online testů...

30.3.2021

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

náhled

Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucího prvňáčka,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy se uskuteční během měsíce dubna 2021 a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.    

Zápisy (jejich formální část) budou probíhat především elektronickou formou a Vy máte několik možností, jak své dítě zapsat:

 1. Využijete aplikaci „Online zápis do školy“, která bude na našich webových stránkách.

  Vyplněním a odesláním žádosti se Vaše data dostanou do našeho systému. Jeho prostřednictvím se zároveň objednáte ke schůzce v naší škole, kde žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podepíšete. Schůzky budou organizovány tak, aby byla ve škole minimální koncentrace lidí.

  S sebou je třeba přinést: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, popř. oprávnění k zastupování dítěte, pokud zapisuje jiná osoba, než zákonný zástupce.

   

 2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení na webu školy http://www.zs-brezova.cz/dokumenty/ ) odešlete z Vaší datové schránky do datové schránky školy (společně s kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce).

   

 3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení na webu školy http://www.zs-brezova.cz/dokumenty/ ) odešlete emailem s elektronickým podpisem – nelze poslat jen prostý email (společně s kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce).

   

 4. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení na webu školy http://www.zs-brezova.cz/dokumenty/ ) odešlete, nejlépe doporučeně, poštou (společně s kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce).

   

Pokud žádáte o odklad školní docházky:

 1. MÁM všechny potřebné dokumenty - Doporučení odkladu od poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa:

  Vyplňte žádost o odklad (ke stažení na webu školy http://www.zs-brezova.cz/dokumenty/  a odešlete je výše uvedenými způsoby 2. – 4., popř. se objednejte ve škole a osobně předejte.

   

 2. NEMÁM potřebné dokumenty - Doporučení odkladu od poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa:

  Vyplňte Žádost o zápis v „Online zápis do školy“ a uveďte požadavek o odkladu v jeho příslušné kolonce. Příslušné chybějící dokumenty dodáte později.

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

preferovaným způsobem je Online zápis (č.1), ale ať vyberete kterýkoliv způsob, je v pořádku. Pokud si nebude jisti nebo si nebudete vědět rady, zavolejte k nám do školy na t.č.:

776 584 213, 608 323 025, 352 633 540, 352 633 542

9.3.2021

Informace k termínům přijímacích zkoušek

náhled

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 

 • Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:     

       o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

              ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

              ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

       o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

              ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

              ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

       o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

              ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

       o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

              ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021

 

Hodina Země 2021

náhled

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Od roku 2010 se koná i v České republice.

Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich nejhorších dopadů musíme svým dílem přispět všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat právě na Hodinu Země, kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, památky a firmy. Do Hodiny Země se zapojují miliony lidí, kteří chtějí mít i nadále kvalitní život, zdravou krajinu, čistý vzduch a vodu. Kteří ale ví, že je to všechno ohroženo změnou klimatu.

Letošní Hodina Země 2021 se koná převážně online v sobotu 27. března 2021 od 20.30 do 21.30.

Formulář pro osobní závazky najdete na webu Hodiny Země ( www.hodinazeme.cz.). Při přihlašování uvidíte zde i mnoho možností, jak můžete prospět naší planetě a kolik CO2 přitom ušetříte. Rozhodně se podívejte a inspirujte, jsou to zajímavé možnosti!

Děkujeme, že se zapojíte.

Mgr. Krausová Šárka (koordinátorka environmentální výchovy)

22.3.2021 | Ekoškola

Masopust 2021

náhled

Pravděpodobně by nikdo z nás loni touhle dobou ani nepomyslel na to, že v následujícím roce bude „maska“ každodenní výbavou nás všech...

23.2.2021

Z výtvarné kuchyně žáků 3.A

náhled

Letos nebylo možné oslavit masopust, jak jsme byli zvyklí v minulých letech...

22.2.2021
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz