Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Vyhodnocení výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí

náhled

Dne 7. října proběhlo v pražských Emauzech slavnostní vyhlášení vítězů jubilejního 10. ročníku celorepublikové výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí. Vyhodnoceno bylo pět nejlepších výtvarných prací vybraných odbornou porotou v každé ze tří věkových kategorií, pět prací v kategorii pro děti se zdravotním postižením, tři práce v kategorii fotografické, tři práce v kategorii Tvoříme společně a jedna práce vzešla z veřejného hlasování. Velkou radost nám udělal Adámek z druhé třídy naší školy, který skončil na čtvrtém místě v kategorii 6 – 10 let. Porotě se líbil jeho obrázek s názvem S babičkou a dědou na výletě. Z obrázku je cítit vřelý vztah chlapce ke svým prarodičům. To je také záměrem soutěže – medializace stáří jako plnohodnotné etapy lidského života, vyjádření lásky a úcty mladší generace k té starší a snaha přivést děti k zamyšlení nad stárnutím prostřednictvím výtvarných prací.

Děti přebíraly ocenění z rukou akademického malíře Kristiána Kodeta, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřího Horeckého a náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věcí Zuzany Jentche Stöckelové. Celou slavnostní akci moderoval známý zpěvák, hlasatel a imitátor pan Vladimír Hron. Jeho vtipné průpovídky často rozesmály všechny přítomné.  Děti, rodiče i učitelé si též s panem Hronem zazpívali několik písniček, takže z dětí spadla počáteční tréma a nervozita a nálada v sále byla výborná.

Slavnostní atmosféru umocnila slova všech členů poroty a též velvyslance Izraele v ČR pana Daniela Marona. Novinkou letošního ročníku soutěže byla totiž také kategorie „děti žijící v Izraeli“, která vznikla ve spolupráci s Veronikou Stropnickou Žilkovou. Ta se stala patronkou celé soutěže a spolu s izraelskými dětmi pozdravila přítomné diváky prostřednictvím krátkého videa.  Pan Maron převzal ceny za izraelské děti a sdělil, že vyhodnocené práce budou vystaveny také v České škole v Tel Avivu.

Adámkovi gratulujeme za velký úspěch a přejeme mu hodně nápadů a fantazie při tvoření.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
9.10.2019
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz