Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Vzpoura úrazům

náhled

Ve středu 11.9.2019 se žáci 6.A zúčastnili projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům, který je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Tento program má za úkol informovali děti a studenty o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet.

Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se snaží prostřednictvím besed problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Jeden z hendikepovaných pracovníků VZP ČR z vlastní zkušenosti žákům vyprávěl, jaké to je žít s trvalými následky po úrazu a snažil se je motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí.

Dětem se povídání s vozíčkářem líbilo, byly velmi zvídavé a bezprostřední. Doufáme, že tento druh prevence bude mít pozitivní vliv na žáky a úrazů nejen ve škole nám bude ubývat.

Za ZŠ Mgr. Petra Karmazínová

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
16.9.2019
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz