Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

První školní den

náhled

V pondělí 2. září 2019 jsem měla tu čest přivítat v mé nové třídě 1. A na Základní škole Březová  okr. Sokolov dvacet pět nových školáčků. Slavnostní zahájení nového školního roku začalo v 8 hodin v místním přírodním amfiteátru přivítáním všech žáků i zaměstnanců školy, vzácných hostů, rodičů a příbuzných, ale především našich natěšených prvňáčků. Hřejivá úvodní slova pronesl nejprve pan ředitel Mgr. Jiří Daneš, následoval ho pan starosta Miroslav Bouda, vedoucí školské rady Květoslava Šafnerová a ukončila je zástupkyně ředitele školy Mgr. Jana Novotná. Netušila jsem, že začátek povinné školní docházky je na Březové tak velikou slávou. Neobešel se ani bez představení všech nových pedagogů, tedy i mě, a žáčků mé první třídy. Na podium je přivedli a ostužkovali „ostřílení“ deváťáci, kteří naši školu na konci tohoto školního roku již opustí. Následně byli všichni žáci, učitelé a hosté vyzváni k postavení špalíru před školou. Za potlesku a jásání jím prvňáčci v doprovodu deváťáků slavnostně prošli až do své první třídy, kde došlo ještě jednou k přivítání a vzájemnému seznámení se mnou, jako jejich třídní učitelkou, a mou asistentkou Monikou Součkovou. Novým žáčkům „prvně“ zazvonil zvonek a odstartoval tak jejich další důležitou životní etapu – UŽ JSOU Z NICH ŠKOLÁCI! Společně jsme si pak prohlédli všechny dárečky, které noví školáci dostali – učebnice, pracovní sešity a kufřík vybavený školními pomůckami. Na žádném dortu přeci nesmí chybět sladká třešnička, a proto jsme na závěr byli všichni panem ředitelem pozváni do školní jídelny na jeho tak oblíbené jahody se šlehačkou.

Nejen pro všechny prvňáčky, ale i pro nás, byl tento den novým začátkem naší SPOLEČNÉ cesty za jejich vzděláním. Doufám, že jste si,  naši noví žáčci, rodiče i příbuzní,  tento den užili stejně tak jako my.

Všem prvňáčkům přejeme ještě jednou nezapomenutelný a úspěšný první školní rok, spoustu skvělých kamarádů a nejlépe jen samé jedničky!

Za ZŠ Březová, M. Heidlerová, třídní učitelka 1.A

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
2.9.2019
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz