Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Běh za životní prostředí

náhled

Máme za sebou již osmý ročník BĚHU ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, který je každoroční oslavou Světového dne životního prostředí. OSN letošním tématem zvolila znečištění ovzduší, protože přibližně 7 milionů lidí na celém světě předčasně zemře díky znečištěnému ovzduší, přičemž asi 4 miliony těchto úmrtí se vyskytuje v asijsko-pacifickém regionu. Světový den životního prostředí 2019 bude vybízet vlády, průmysl, komunity a jednotlivce, aby se sešli a prozkoumali obnovitelné zdroje energie a zelené technologie a zlepšili kvalitu ovzduší ve městech a regionech po celém světě.

Žáci 2. stupně den oslavili během. Jak dobře se jednotlivá družstva v terénu okolí Březové zorientovala? Jak náročné ekologické úkoly pro ně připravili na stanovištích deváťáci? Kolik znalostí žáci o přírodě a její ochraně předvedli? Jak zdatní běžci jsou naši žáci? Tyto otázky vyvstaly během našeho závodu a odpovědi na ně byly vesměs pozitivní. Nejúspěšnějšími družstva: 1. Hora, Majnek, Bláhová, 2. Macháčková, Peschelová, Ťoupalová, 3. Laurinová, Lhotáková.

Těšíme se na příští ročník, běháme hlavně za naši planetu.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
10.6.2019
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz