Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Školky v naší škole

náhled

„Školkový den“ jsme pro předškoláky z Březové, Citic a Dolního Rychnova připravili na 11. března 2019.

Ve školním lobby je přivítal pan ředitel Jiří Daneš, paní zástupkyně Jana Novotná a Helena Baláková. Žáci z deváté třídy určené skupiny prováděli připravenými stanovišti.

Děti si vyzkoušely práci na interaktivní tabuli u paní učitelky Mariky Veselé, kde jim se zábavnými pracovními listy pomáhali čtvrťáci. Prvňáčci paní učitelky Jany Fajtové si zahráli na učitele a se svým předškolákem pracovali u tabule i v lavici. Bylo úžasné pozorovat tuto spolupráci a vzájemnou toleranci.

V družině se děti s paní vychovatelkou Monikou Birošovou společně naučily kreslit kočičku a s vychovatelkou Míšou Janovskou soutěžily ve sportovních hrách.

Zdravou svačinku připravily naše zaměstnankyně školní kuchyně.

Jako odměnu za školní práci děti dostaly záložky do knihy. Svůj den si užily a ze školy odcházely velmi spokojené.

Paní ředitelky a učitelky mateřských školek si za doprovodu pana ředitele a paní zástupkyně prohlédly zrekonstruované školní prostory. Při kávě rozvinuly konverzaci o provozu, aktivitách a výhodách místní školy.

Projekt „Den školek“ se opět vydařil. Děti různých věkových kategorií si navzájem pomáhaly, vzájemně se o sebe postaraly, jeden od druhého něco odkoukal a společně se učily.

S těmito dětmi se rádi setkáme u zápisu do 1. tříd dne 9. dubna a věříme, že jsme je dobře namotivovali ke vstupu do školní docházky.

                                          Helena Baláková

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
2.4.2019
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz