Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Recyklohraní - Baterkožrout

náhled

V rámci programu Recyklohraní (cílem tohoto programu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení), do kterého je naše škole již delší dobu zapojena, žáci 6. A plnili zajímavý úkol.

Měli vytvořit originální sběrnou nádobu na použité baterie – BATERKOŽROUTA - a navíc řešili matematicko-fyzikální zadání badatelských listů. Podívejte se, jak se jim práce v hodině semináře ze zeměpisu vydařila.

Nádoby pak roznesli po třídách ve škole a poprosili žáky, aby do nich střádali vysloužilé baterie a poté je vysypali do hlavní sběrné krabice na chodbě v 1. patře, odkud pak baterie putují k recyklaci.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
8.2.2019
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz