Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Dopravní výchova páťáků

náhled

Ve čtvrtek 29. listopadu žáci 5. ročníku opět navštívili Dům dětí a mládeže v Sokolově, kde probíhala další část dopravní výchovy. Děti si procvičovaly pravidla silničního provozu – význam dopravních značek, vysvětlovaly si, jak se zachovat v různých situacích, se kterými se mohou setkat na silnicích. Součástí výuky dopravní výchovy byla také praktická zkouška - jízda na jízdním kole na dopravním hřišti.  Poté došlo na testování. Průkaz cyklisty si tentokrát odvezlo jedenáct žáků, kteří prokázali nejlepší dovednosti a znalosti v oblasti dopravní výchovy. Děti výuka zaujala a určitě získané znalosti uplatní ve svém životě.

                                                                                                                                       Dana Kučerová

náhlednáhlednáhlednáhlednáhled
7.12.2018
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz