Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Adaptační pobyt žáků Libá 2018

náhled

V letošním školním roce se nám podařilo opět uskutečnit týdenní adaptační pobyt žáků 6.A, který se konal mimo školu v Libé u Chebu. Velkým pozitivem celé akce byla účast téměř všech žáků této třídy.

Během tohoto týdne vystřídaly klasické učení nejrůznější hry zaměřené na stmelení kolektivu, hlubší poznávání se navzájem, vytvoření pozitivních vztahů s třídním učitelem, hry na zlepšení spolupráce a řešení konfliktů, hry na důvěru a celá řada dalších aktivit.

Doufáme, že tento program bude přínosem pro celou třídu i pana učitele a pozitivně nastartuje jejich další společnou práci ve škole.

Pevně věříme, že se adaptační pobyty žáků šestých ročníků stanou tradicí, jelikož v tom vidíme velký přínos jak pro kolektiv, tak pro třídní učitele a ostatní pedagogy.

Velké poděkování patří třídnímu učiteli 6.A, Mgr. Albínu Očkayovi, paní asistentce Janě Pulko, kteří se adaptačního pobytu zúčastnili také.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
27.9.2018
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz