Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Ekologická soutěž CO2 liga

náhled

Pět žáků naší školy se letos zapojilo do ekologické celorepublikové soutěže na téma změny klimatu – tzv. CO2 ligy. Organizátorem této soutěže je ekologický institut Veronica. Náš pětičlenný tým soutěžil celý školní rok společně s 80ti školami v republice. Během roku vypracovával zadané úkoly, které byly zajímavé, odborné, kreativní i zábavné. Jednotlivá témata se týkala místa, kde žijeme, tým zjišťoval, jak ovlivní klimatická změna život v České republice a v naší obci, jak můžeme snížit její dopady a jak se na ni můžeme připravit. Žáci získávali informace, zkoumali, hledali souvislosti, dělali akce a zajímavé průzkumy. To, co se dozvěděli, si nenechali pro sebe, ale sdělovali i ostatním.

Prvním úkolem bylo natočit výukové video o tématu – klimatická změna -  a seznámit své spolužáky s touto problematikou a udělat s nimi i nějakou aktivitu. Náš tým předvedl odbornou prezentaci v 6. A, a promítnul zde i své video. Šesťáci se pak formou výroby plakátu zamýšleli nad dopady klimatických změn, a jak je mohou zmírnit.

Film je k zhlédnutí na: https://youtu.be/-HJYH0VB5kw

Druhým úkolem bylo vypočítat si na uhlíkové kalkulačce svou uhlíkovou stopu a zamyslet se nad tím, jak ji mohu snížit a 14 dní to realizovat. Tým pak prošel s touto informací, co je uhlíková stopa a jak ji můžeme snížit, většinu tříd naší školy. Poprosil žáky školy, aby i oni si doma za pomoci rodičů spočítali uhlíkovou stopu a donesli jim výsledky. Nejvíce za to musíme pochválit žáky 4. a 5. tříd a jejich rodiče. Tým vyrobil plakát k tomuto tématu a vyvěsil ho v zapojených třídách. Chcete-li si vypočítat i vy svou uhlíkovou stopu, zde najdete uhlíkovou kalkulačku: www.uhlikovastopa.cz

Třetím úkolem bylo zjistit, jaká je zranitelnost Březové na přírodní jevy (katastrofy) typu – vítr, povodně, sucho a vedro. Také tým určoval, jaká je pravděpodobnost těchto jevů na Březové. A je na to Březová připravena? Seznámil se s výrazem “resilience”. Týká se toho, jak dopady změny zvládat, tj. adaptace, ale hlavně toho, jak se z dopadů poučit. Resilientní obec je taková, která umí změnit své fungování, technické i organizační tak, aby její další vývoj byl z pohledu dopadů klimatické změny bezpečnější a udržitelnější. Zjistili jsme, že naše obec taková je!

Čtvrtý úkol zněl - vybrat 2 karty hrozeb z analýzy zranitelnosti a vytvořte z nich mapu zranitelnosti svého území. Vybrali jsme hrozbu větru a vedra. S touto tzv. pocitovou mapou chodil tým po Březové a nechával kolemjdoucí zapichovat špendlíky do mapy podle jejich pocitů – jeden špendlík do místa s největším ohrožením k těmto jevům a druhý do místa ohroženého nejméně. Výsledkem bylo, že lidé mají pocit, že nejvíce ohroženy větrem jsou obce Kamenice a Lobzy a vedrem centrum Březové a oblast kolem elektrárny. Z vlastní iniciativy vytvořil tým pocitovou mapu města Březové a procházel školou a oslovoval žáky, aby umístili špendlíky do míst, kde se jim na Březové líbí nejvíce a kde nejméně a zdůvodnili nám to. Výsledek byl, že nejvíce se dětem líbí v okolí školy z důvodů – hřiště za školou, pěší zóna s možností ježdění na bruslích, dělat parkur, je tam klid, lavičky, možnost jít do knihovny. Pak se nejvíce líbí dětem u fotbalového hřiště – zde je plocha na hraní pro děti, hřiště, občerstvení a nedaleko jsou zahrádky, kde mají rodiče dětí také tu svou a děti uvádějí, že tam mají klid, trampolínu či bazén. Třetí byla pak oblast okolo vodárny, kde začínají lesy – tady uváděly děti klid, potůček, přírodu, venčení pejsků.

Nejvíce špendlíků ošklivosti skončilo na Stráni, kde nyní probíhá výstavba rodinných domků. Několik špendlíků zapíchli žáci do okolí dálnice pod Březovou z důvodu hluku, exhalací z aut a nebezpečí a nepěkného pohledu na elektrárnu Tisová a skládku. Někdo umístil špendlík v centru města na trávníku u lékárny z důvodu velkého množství psích výkalů. A u deváťáků se na seznamu nepříjemných míst ocitla bohužel i škola.

Tým se snažil zapojit děti školy a jejich rodiče do Hodiny Země, jejímž cílem není jen zhasnout na 60 minut, ale zároveň si dát nějaký závazek (proto se Hodina Země označuje jako 60+, kde plus představuje právě nějaký závazek), který přispěje k řešení klimatických změn.

Poslední úkol byl praktický – přispět sám nějakou akcí ve městě ke změnám klimatu, a to u týmem vybraných hrozeb (vedro a vítr). Týmu se podařilo iniciovat instalaci pítka na vodu ve vestibulu Městského úřadu – pro zmírnění dopadů veder pro občany pohybujících se na náměstí. Dalším počinem bude pomoc při sázení stromků na Stráni.

Celoroční úsilí bylo oceněno na závěrečné konferenci CO2 ligy v Praze v Senátu ČR. Tato slavnostní akce byla završením soutěže, proběhlo zde ocenění nejlepších školních družstev z celé republiky. Ceny předával ministr životního prostředí Richard Brabec a dívky z našeho týmu také ocenil. Gratulujeme našemu školnímu týmu skládajícímu se žákyň – P. Hrbáčkové, A. Kuchtové, E. Horákové, E. Javůrkové a T. Včelákové za reprezentaci školy a za aktivity vedoucí k zlepšení povědomí o potřebě ochrany klimatu na Zemi. Velké poděkování také patří panu starostovi Boudovi, který velmi ochotně s našimi dívkami celý rok spolupracoval a zahrnul je spoustou zajímavých informací o městě a pomohl jim realizovat nejednu klimatickou akci v naší obci.

                                                                                                          Š. Krausová, koordinátorka EVVO

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
22.6.2018
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz