Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Lesní pedagogika

náhled

Krásného vyučování se mohly zúčastnit děti, které se léčí v lázních Kynžvart,  děti z 5. A a vybraní žáci dalších tříd naší školy.  Za sběr kaštanů a žaludů pro ně připravili lesní pedagogové, dřevorubci a další lesníci z Kladské zajímavý program v srdci tamních lesů, v lokalitě Mlýnský rybník.

Program byl zahájen slavnostním troubením lesních rohů a přivítáním dětí ředitelem LZ panem

Ing. Němickým. Poté se děti rozdělené do šesti skupin rozešly na jednotlivá stanoviště, na nichž se během dopoledne vystřídaly.

Na těchto stanovištích se děti seznámily s těžbou a přibližováním dřeva, s loveckou hudbou,

se základy myslivosti a péčí o zvěř, technikou měření stromů, semenářstvím, zalesňováním, vyznačováním stromů a výchovou mladých lesních porostů.

Akce byla zakončena shrnutím činností během celé výuky, poděkováním našich žáků organizátorům a troubením. Jako bonus byly připraveny koláčky a teplý čaj pro účastníky celé akce.

Děkujeme organizátorům za nádherné chvíle prožité v přírodě a za spoustu informací, které nám předali.

Za ZŠ J. Fajtová

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
22.6.2018
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz