Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Běh za životní prostředí

náhled

Žáci druhého stupně oslavili již sedmým ročníkem Běhu za životní prostředí - Světový den životního prostředí.

Letošní rok byl OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok malých ostrovních rozvojových států a Světový den životního prostředí se proto zaměřil právě i na téma ostrovních států, v kontextu klimatických změn. Je třeba zdůraznit ochranu a pomoc těmto státům, které čelí stále větším hrozbám v důsledku klimatických změn a připomenout si nutnost chránit přírodu, která se obejde bez nás, ale ne my bez ní.

Žáci 9. ročníku si pro své spolužáky opět připravili trasu terénem Březovské přírody a stanoviště s úkoly přírodovědného a ekologického zaměření. Nechyběly ani úkoly na startu a v cíli vztahující se k ostrovním státům světa a vlivům člověka na klima Země.

Tříčlenná družstva žáků zápolila na poli vědomostí i kondice a zvítězila nakonec ta, která zvládla nejlépe běh i znalosti o přírodě.

Medailová družstva:

1. Hrbáčková, Martínková a Makovičková

2. Škivra, Fiala

3. Havlíček, Pikl, Sunek

Březovská příroda se nám během běhu také sama představila, viděli jsme mládě datla ve vykotlaném stromě, kovaříky, mravence, zmiji, ale bohužel i klíšťata. Snad se nám podařilo zaujmout děti tímto způsobem oslav a životního prostředí jim nebude již nikdy lhostejné.

                                                                                                              Za ZŠ Š. Krausová, koordinátorka EVVO

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
12.6.2018
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz