Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Ochrana osobních údajů

Obec informuje

 

     Dnem 25. 5. 2018 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů. Základní škola zpracovává osobní údaje v převážné většině na základě zákonných zmocnění a dále na základě smluvních vztahů.

     Předmětné nařízení občanům umožňuje využít svých práv na přístup k osobním údajům, právo na informace o zpracovávání, právo na opravu a výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku.

     Bližší údaje bude možné získat od uvedeného data prostřednictvím ředitele školy a pověřence na ochranu osobních údajů, který bude působit pro školské zařízení.

24.5.2018
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz