Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Mažoretky neodletěly na koštěti

náhled

30. dubna nás čekalo náročné odpoledne a podvečer. Příprava na vystoupení a poslední doladění připravovaných sestav není jednoduchá práce. Trochu nervozity bylo cítit ve vzduchu. Zahájily jsme stavění máje dvěma sestavami. V další části programu nás čekalo zábavné soutěžení a tancování s profesionálními velkými čarodějnicemi. Jednu jsme poznaly, byla to naše paní vychovatelka Šárka.

Poté už nás při pochodování doprovodila dechová hudba Březováček. Nejprve před očima snad celé Březové jsme předvedly pochodovou sestavu „Kolíne, Kolíne“ a poté jsme doprovodily májku a hasiče až na náměstí. Bylo to náročné, ale zvládly jsme to. Hrdě reprezentujeme naší školu.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhled
30.4.2018
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz