Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Zelený čtvrtek s námi

náhled

Dopoledne na Zelený čtvrtek mohli naši žáci strávit ve škole, kde probíhalo velikonoční tvoření. Kdo chtěl, mohl si uplést pomlázku, vyrobit velikonoční dekoraci, ozdobit vajíčka či nazdobit perníček. Někteří využili možnosti si se spolužáky zahrát různé hry - deskové, logické i znalostní.

Pro žáky 2. stupně byl, v rámci spolupráce a projektu s ISŠTE "Zůstaňte s námi po škole", vypraven autobus do Chotilska. Zde sídlí TEPfaktor - zábavné centrum ve stylu hry Pevnost Boyard. Týmy zde plnily úkoly založené nejen na fyzické síle, ale také na správném úsudku a myšlení. Bez vzájemné spolupráce jednotlivých členů by to nešlo. Všichni se o to snažili a případné neúspěchy chtěli pokořit za každou cenu. Mnozí museli opravdu překonat sami sebe.

Dle ohlasu našich žáků můžeme konstatovat, že se připravené programy líbily a všichni byli spokojeni.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
31.3.2018
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz