Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Škola hrou

náhled

Dne 27.2.2018 kroužek „Škola hrou“ uskutečnil 1. setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Všichni jsme se nejdříve společně přivítali v lobby, kde na děti čekali naši maskoti, medvěd a Máša, kteří dětem rozdávali bonbóny. Pan ředitel s paní zástupkyní zde pronesli pár slov a poté se děti rozloučily s rodiči a přesunuly se do první třídy. V první třídě se děti samy představily a dostaly kartičky, na které budou sbírat kouzelná razítka za každé naše setkání. Dále je čekala prohlídka po prostorech budovy školy. Děti byly hodné, šikovné a moc se jim u nás líbilo. Společné odpoledne jsme si moc užili a na rozloučenou si děti odnesly drobné dárečky.

Další setkání se uskutečnilo dne 8.3.2018. Tentokrát se vše konalo ve školní družině. Děti se zde mohly porozhlédnout, pohrát si a při příležitosti MDŽ jsme si společně vyrobili dáreček pro maminky. Všichni byli moc šikovní, zasloužili si pochvalu a drobnou sladkou odměnu. Těšíme se na další setkání, které proběhne dne 20.3.2018.

Na přípravě těchto odpolední se podíleli i žáci z kroužku -  Klubu silných, zač jim také patří poděkování.

S pozdravem paní učitelka Jana Fajtová a asistentky Veronika Pudilová a Andrea Vašků J

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
13.3.2018
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz