Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Oslava mažoretek

Sliby se mají plnit nejen o Vánocích. Před Vánoci jsme do poslední chvíle školní výuky vystupovaly a pilovaly sestavy. A za to nám byla přislíbena od paní učitelky taková vánoční besídka po Vánocích. Ale protože je asi hloupé dělat vánoční besídku po Vánocích, tak jsme naši párty pojmenovaly „Oslava Mažoretek“. Bylo na ní vše, co ke správné párty patří: hry s hudbou, tanec, jídlo, pití a dárečky od paní učitelky jako poděkování za skvělou reprezentaci školy. Jak jsme si to užily, ani nemusíme říkat. Stačí vidět fotografie.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
11.1.2018
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz