Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Dopravní výchova 5.A

náhled

20. 11. 2017 probíhala výuka žáků 5. ročníku v Domě dětí a mládeže v Sokolově. Děti se učily pravidla silničního provozu – opakovaly význam dopravní ho značení, vysvětlovaly si, jak se zachovat v různých situacích, se kterými je možno setkat se na silnicích. Součástí výuky dopravní výchovy bývá též praktická zkouška - jízda na jízdním kole na dopravním hřišti. Jelikož nám počasí nepřálo, děti si vyzkoušely jízdu prostřednictvím cyklotrenažéru. Poté došlo na testování. Průkaz cyklisty si tentokrát odvezlo dvanáct žáků, kteří prokázali nejlepší dovednosti a znalosti v oblasti dopravní výchovy. 

Za ZŠ J. Fajtová

náhlednáhled
22.11.2017
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz