Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Náš adaptační pobyt v Libé

náhled

Předposlední zářijový týden jsme strávili mimo školu v Libé u Chebu. Uskutečnil se tam náš adaptační pobyt.  Velkým pozitivem byla účast téměř všech žáků naší třídy.

Během tohoto týdne vystřídaly klasické učení nejrůznější hry zaměřené na stmelení kolektivu, hlubší poznávání se navzájem, vytvoření pozitivních vztahů s třídním učitelem, hry na zlepšení spolupráce a řešení konfliktů, hry na důvěru a celá řada dalších aktivit.

Doufáme, že tento program bude přínosem pro celou naši třídu i pana učitele a pozitivně nastartuje naši další společnou práci ve škole.

Velké poděkování patří třídnímu učiteli Mgr. Albínu Očkayovi, paní asistentce Janě Pulko, kteří se adaptačního pobytu zúčastnili také a především paní učitelce Mgr. Petře Karmazínové, která pro nás adaptační pobyt připravila.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
27.9.2018
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz