Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |
V úterý 24. 4. jsme oslavili Den Země - letos věnovaný vodě. Výuku jsme zahájili písní Voda, voděnka. Několik dětí si na první hodinu připravilo aktualitu o vodě. Pak jsme si pouštěli zajímavá videa o koloběhu vody v přírodě a o putování vody z řek a vodních nádrží do našich domácností, poté do čističek odpadních vod. Načerpali jsme plno nových informací. V další hodině jsme ve skupinách ztvárňovali koloběh vody. Moc se nám líbilo na vycházce. Kráčeli jsme proti toku potůčku od zahrádek až k "cyklotrialu", sledovali jsme zákruty potůčku, čistotu vody, určovali nárazové a nánosové břehy, poslouchali se zavřenýma očima zurčení vody, všímali si rostlin kolem vody...Na dvou stanovištích jsme si nabrali vodu do nádobek a ve třídě ji pak zkoumali. Každá skupina žáků si o svém bádání dělala záznamy. Zvládli jsme také vyplnit pracovní listy a za poslechu Smetanovy Vltavy vytvořit obrázek čápa, živočicha, který ve vodách rybníků loví svou potravu.  Byl to hezký den. Během všech činností jsme si uvědomili, jak je voda důležitá pro nás pro všechny a že si zaslouží, abychom ji chránili  a dobře s ní hospodařili!
náhlednáhlednáhlednáhled
24.4.2018
Ondra a Danek si vyzkoušeli řešit zajímavé úkoly v matematické soutěži Pangea. Získali pěkný diplom. Míša a Terezka recitovaly v Aši - v krajském kole recitačí soutěže. Kromě diplomů si přivezly drobné dárky. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
náhlednáhlednáhled
6.4.2018
Rozvrh hodin

 1.2.3.4.5.6.7.8.
PoČjMPvAj/AjVl   
ÚtČjAj/AjIMČj  
StTvTvČjMČj   
ČtMMČjVlM  
Aj/AjČjVvVvČjHv  
Rubrika je prozatím prázdná.
Sdělení
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz