Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Poslední týden ve škole

náhled

Učíme se v přírodě.

Přírodověda: poznáváme rostliny, lesní plody a stromy.

Výtvarná výchova: tvoříme z přírodnin mandaly.

Pracovní výchova: tvoříme z přírodnin domečky.

23.6.2020

Nástup do školy

náhled

Dne 25. 5. 2020 se žáci prvního stupně, po uzavření školy z nařízení vlády, mohli vrátit do svých tříd...

25.5.2020

Pálení čarodějnic

náhled

Dnešní úkol splněn: zazpívej písničku Čarodějnice, čarodějnici vyrob nebo nakresli.

Jak to dopadlo? Udělali, a dokonce i upálili a pak ještě májku postavili.

Makáme naplno, my to jinak neumíme.

4. B

30.4.2020

75. výročí osvobození naší republiky

náhled

75. výročí osvobození naší republiky

Každý rok si připomínáme Den vítězství. Je to pro nás důležité datum. 8. května 1945 skončila 2. světová válka. I když nejsme ve škole, je důležité toto téma zmínit.

Byla to pro mne výzva. Připravit vyučování na dálku tak, aby se žáci tímto tématem zabývali. V našem okrese jsou místa, která nacisti poznamenali.

A tak vzniklo projektové distanční vyučování. Vypracovala jsem pracovní listy. Jelikož jsem chodila do školy v Habartově, kde došlo v roce 1938 k bitvě o četnickou stanici, úkoly jsem zaměřila tímto směrem. Tak vznikl první pracovní list. Bydlím ve Svatavě, kde v roce 1943 vznikl koncentrační tábor. A tak vznikl druhý pracovní list. A ženy z koncentračního tábora byly vyhnány na pochod smrti, to byl třetí pracovní list. Listy jsem doplnila svými fotografiemi ze zmiňovaných míst.

Úkolem bylo vyhledat různé informace, pracovat s podstatnými jmény a slovesy a doplnit nějaké informace. Doporučila jsem dětem, aby informace vyhledávaly na internetu a aby pracovaly samostatně.

Vše dopadlo nad mé očekávání. Zapojili se nejen žáci, ale i rodiče. Děti posílaly vypracované pracovní listy. A k mému překvapení posílaly i fotografie z těchto míst. Děkuji rodičům, kteří je vzali k památníkům těchto míst. Díky nim vzniklo toto projektové vyučování s přímou účastí.

Věřím, že někteří žáci si tyto události z 2. světové války budou dobře pamatovat.

Helena Baláková

29.4.2020

Poznej svůj kraj - dnes rozhledny

náhled

Žáci 4. B dostali úkol o rozhlednách. Úkoly vypracovali na výbornou. Někteří rozhledny nakreslili a jiní se na ně vydali.

Jsou prostě super.

28.4.2020

Úkol splněn - 4. B

náhled

Začali jsme se učit zlomky a rozkvétají stromy. Pracujeme z domova.

20.4.2020

Děkujeme rodičům

náhled

4. B děkuje svým rodičům.

27.3.2020

Naše domácí učení

náhled

Naše domácí učení prokládáme domácím tvořením a cvičením.

Žáci 4. B
 

18.3.2020

Nekoktám, čtu - 21. 2. 2020

náhled

Čtení knih přináší výhody. Budete lépe spát a zlepšíte si paměť...

28.2.2020

Týden historie

V týdnu od 18. - 22. 11. 2019 jsme se věnovali historii naší republiky. Připomněli jsme si 17. listopad a pak jsme se vrátili do středověku. Naším tématem byly hrady a zámky. Pracovali jsme napříč vyučovacími předměty. Práce nás bavila a procvičili jsme si nejen písemné sčítání a odčítání. Vznikly krásné návrhy na zámecké zahrady.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
24.11.2019

Projekt Policie ČR - Ajax

Čtvrťáci naskočili do projektu Policie ČR Ajax. Hezká přednáška policistky velmi zaujala všechny děti.

náhlednáhled
18.11.2019

Krimifest

náhled
9.11.2019

Spolupracujeme s knihovnou

Čtenářské dílny čtvrtých ročníků

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 jsme zahájili projekt „Vlastivěda ve čtenářských dílnách“.

Navázali jsme na spolupráci s městskou knihovnou. Abychom nepřišli s prázdnou, vyrobili jsme jako dárek malé čarodějnice.

Jednou za čtrnáct dní se naše čtenářské dílny uskuteční v knihovně s Míšou a Míšou. Zde jsme blíž knihám. V těchto dílnách nás zajímají hlavně pověsti. Už víme, co je pověst. Učivem vlastivědy je historie naší republiky. A v rámci čtenářských dílen se postupně seznamujeme s pověstmi naší vlasti. Víme, že A. Jirásek napsal knihu Staré pověsti české. Pro nás je čtení z této knihy velmi obtížné. Proto jsme zamířili do knihovny. Míša nám nabídla knihu o starých pověstech, která je psaná „naším jazykem“. Dalším úkolem těchto čtenářských dílen je práce se čtenářským deníkem.

Do tohoto projektu jsme zařadili i výtvarnou výchovu. Vzniká obrázková dokumentace jednotlivých pověstí.

Děkujeme paní asistentce Němcové, která nám podle vzoru knih vytvořila kopie pro jednotlivé žáky. Tyto „knihy kopie“ budou zařazeny do školní knihovny. Využít je tak mohou další ročníky. A v rámci spolupráce je využije i městská knihovna.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
31.10.2019

Plavecký výcvik

Ve vodě sokolovského bazénu...

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
26.9.2019

Naše škola v přírodě

Sledujte zprávy ze školandy:     >> Školanda <<

17.9.2019
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz