Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |
Pracujeme ve skupinkách. Zadáváme si navzájem příklady, kontrolujeme si je a hodnotíme se. Nesedíme v lavicích, jsme v neustálém pohybu.
náhlednáhlednáhlednáhled
8.11.2017
Rozvrh hodin

 1.2.3.4.5.6.7.8.
PoTvMČjAjPv   
ÚtČjMČjPrvHv   
StČjMAjČjVv   
ČtČjMČjPrv    
ČjMAjČjTv   
V rámci soutěže ve sběru drobného elektroodpadu a baterií získala naše třída PRVNÍ MÍSTO. Byli jsme oceněni věcným darem. Obdrželi jsme stolní hry, které využijeme o přestávkách. Děkujeme všem, kdo se zapojil. Především našim rodičům.
29.11.2017
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz