Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Druháci čtou třeťákům

náhled

Máme tu březen - měsíc knihy. Žáci druhých ročníků si pro třeťáky připravili čtení příběhů z knihy Povídání...

7.3.2018

Hudební program s p. Hrabětem

 Na Březovou zavítal hudebník Pavel Hrabě, který nám přivezl ukázat netradiční hudební nástroje. Seznámil nás se dvěma druhy saxofonu, elektronickým dechovým nástrojem Akai EWI, dotykovým syntezátorem Korg Kaossilator Pro+ a unikátním bezdotykovým nástrojem Etherwave Theremin Plus. 

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
31.1.2018

Matematika v pohybu

Pracujeme ve skupinkách. Zadáváme si navzájem příklady, kontrolujeme si je a hodnotíme se. Nesedíme v lavicích, jsme v neustálém pohybu.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
8.11.2017

Slovní fotbal

Vymýšlíme co nejdelší řetězec z dvojslabičných, čtyřpísmenných slov.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
4.11.2017

Geometrie - Kimova hra

Pomocí hmatu rozeznáváme geometrická tělesa. Učíme se vést skupinu. Vymýšlíme a zadáváme různé úkoly.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
4.11.2017
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz