Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |
  Vážené vedení, milé kolegyně a kolegové, vážení rodiče, naši spolužáci a další! Doufáme a věříme, že jste prožili klidné vánoční svátky se svými nejbližšími, alespoň trochu jste si odpočinuli od každodenních povinností a úspěšně vykročili do nového roku. Chtěli bychom Vám s paními asistentkami a všemi druháčky popřát do nového roku hodně štěstí, spokojenosti, mnoho pracovních úspěchů, rodinné pohody, pevné zdraví a především, aby se vše co nejdříve vrátilo do „normálu“. Mnoho síly, držíme pěsti! Třídní učitelka Michaela Heidlerová, paní asitentky Monika Součková, Ivana Šetková a Vaši druháčci
4.1.2021
Rozvrh hodin

 1.2.3.4.5.6.7.8.
PoČjMPv/PvČjHv   
ÚtMPrČj/AjČjM   
StČjMAj/ČjTv/Tv    
ČtČjMPrVv/VvČj   
ČjMTv/TvČj    
    Pondělí 18. ledna 2021 ČJ - TVRDÉ SOUHLÁSKY - seznámení s tvrdými souhláskami, pravopis; Učebnice str. 58, Pracovní sešit str. 41/ cv. 1-3, interaktivní cvičení M - NUMERACE DO 100 - sčítání a odčítání s přechodem přes 10, rozklad čísel; Pracovní sešit str. 14-15 ČJ (čtení)  - víkendové zážitky   Úterý 19. ledna 2021 M (skupina) - NUMERACE DO 100 - sčítání a odčítání s přechodem přes 10, rozklad čísel; Pracovní sešit str. 15 PRV - ZIMA - opakování probraného učiva; Pracovní sešit str. 37, interaktivní cvičení ČJ (skupina) - TVRDÉ SOUHLÁSKY - procvičování pravopisu tvrdých souhlásek; Učebnice str. 59/ cv. 6, Pracovní sešit str. 41/ cv. 4 a str. 42/ cv. 5-6 ​ČJ - DIKTÁT, ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  - diktát, procvičování čtení; Čítanka str. 68 M (skupina) - NUMERACE DO 100 - sčítání a odčítání s přechodem přes 10, rozklad čísel; Pracovní sešit str. 15, pracovní listy   Středa 20. ledna 2021 ČJ - TVRDÉ SOUHLÁSKY - procvičování pravopisu tvrdých souhlásek; Učebnice str. 59/ cv. 7-8, Pracovní sešit str. 42/ cv. 7-8 a str. 43/ cv. 9 M - NUMERACE DO 100 - sčítání a odčítání s přechodem přes 10; Učebnice str. 28 ČJ (skupina) - TVRDÉ SOUHLÁSKY - procvičování pravopisu tvrdých souhlásek; Učebnice str. 59/ cv. 6, Pracovní sešit str. 41/ cv. 4 a str. 42/ cv. 5-6   Čtvrtek 21. ledna 2021 ČJ - TVRDÉ SOUHLÁSKY, ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  - procvičování pravopisu tvrdých souhlásek, procvičování čtení; Pracovní sešit str. 43/ cv. 13, Čítanka str. 68-69 M - NUMERACE DO 100 - sčítání a odčítání s přechodem přes 10, slovní úloha, počítání se závorkami; Učebnice str. 29, Pracovní sešit str. 16 PRV - POLOLETNÍ OPAKOVÁNÍ - Pracovní sešit str. 38, interaktivní cvičení   Pátek 22. ledna 2021 ČJ - TVRDÉ SOUHLÁSKY - procvičování pravopisu tvrdých souhlásek; Učebnice str. 59/ cv. 9-10, Pracovní sešit str. 43/ cv. 11-12 M - NUMERACE DO 100 - písemné sčítání a odčítání s přechodem přes 10, počítání se závorkami, jednoduché rovnice a souřadnice; Učebnice str. 31, Pracovní sešit str. 17 ČJ (čtení) - SPOLEČNÁ ČETBA
13.9.2020
Celou druhou třídou nás bude provázet kocour Tom, který nám bude nejen naším kamarádem, ale i pomocníkem a třídním maskotem. Čeká nás celoroční projekt, a tím bude pravidelné zapisování zážitků a čtení z Tomova „dobrodružného“ deníčku.   Vaše třídní učitelka Mgr. Michaela Heidlerová
13.9.2020
Vážení rodiče, zákonní zástupci, velmi Vás prosím, navštěvujte pravidelně "Bakaláře" na webové stránce https://bakalari.zs-brezova.cz/bakalari. Naleznete tam rozvrh naší třídy, známky našich druháčků, veškeré probírané učivo, domácí úkoly, důležitá sdělení atd. Tento online systém slouží i k naší vzájemné komunikaci a omlouvání žáků. Je pro nás nepostradatelným pomocníkem, ulehčí Vám nejen domácí přípravu, ale budete i aktuálně informováni o dění v naší třídě, příp. škole. Je ve Vašem vlastním zájmu tento server opravdu denně sledovat. Na App Store nebo Google Play naleznete zdarma ke stažení do Vašich chytrých telefonů i stejnojmennou mobilní aplikaci. Předem Vám velmi děkuji za pochopení a Vaši spolupráci.   Vaše třídní učitelka Mgr. Michaela Heidlerová
13.9.2020
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz