Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

PF 2021

 

Vážené vedení, milé kolegyně a kolegové, vážení rodiče, naši spolužáci a další!

Doufáme a věříme, že jste prožili klidné vánoční svátky se svými nejbližšími, alespoň trochu jste si odpočinuli od každodenních povinností a úspěšně vykročili do nového roku. Chtěli bychom Vám s paními asistentkami a všemi druháčky popřát do nového roku hodně štěstí, spokojenosti, mnoho pracovních úspěchů, rodinné pohody, pevné zdraví a především, aby se vše co nejdříve vrátilo do „normálu“.

Mnoho síly, držíme pěsti!

Třídní učitelka Michaela Heidlerová, paní asitentky Monika Součková, Ivana Šetková a Vaši druháčci

4.1.2021
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz