Základní škola Březová, okres Sokolov
608 323 025,    |  » kontakty «  |

Zasaď třeba chleba aneb prvňáčci na exkurzi v Ekocentru Cheb

náhled

Ve středu 18. září 2019 jsme se poprvé vydali společně vzdělávat mimo naši školní budovu...

3.10.2019

Výuka již probíhá dle rozvrhu

Od středy 11. září 2019 bude výuka již probíhat dle stanoveného rozvrhu.

 

Vaše třídní učitelka Mgr. Michaela Heidlerová

12.9.2019

Třídní schůzky

Dne 3. září 2019 se konaly naše první třídní schůzky. V příloze naleznete nejdůležitější informace, o kterých jsme mluvili a seznam pomůcek pro žáky 1. ročníku.

 

Vaše třídní učitelka Mgr. Michaela Heidlerová

12.9.2019

Náš první školní den

V pondělí 2. září 2019 jsem měla tu čest přivítat v mé nové třídě 1. A na Základní škole Březová  okr. Sokolov dvacet pět nových školáčků. Slavnostní zahájení nového školního roku začalo v 8 hodin v místním přírodním amfiteátru přivítáním všech žáků i zaměstnanců školy, vzácných hostů, rodičů a příbuzných, ale především našich natěšených prvňáčků. Hřejivá úvodní slova pronesl nejprve pan ředitel Mgr. Jiří Daneš, následoval ho pan starosta Miroslav Bouda, vedoucí školské rady Květoslava Šafnerová a ukončila je zástupkyně ředitele školy Mgr. Jana Novotná. Netušila jsem, že začátek povinné školní docházky je na Březové tak velikou slávou. Neobešel se ani bez představení všech nových pedagogů, tedy i mě, a žáčků mé první třídy. Na podium je přivedli a ostužkovali „ostřílení“ deváťáci, kteří naši školu na konci tohoto školního roku již opustí. Následně byli všichni žáci, učitelé a hosté vyzváni k postavení špalíru před školou. Za potlesku a jásání jím prvňáčci v doprovodu deváťáků slavnostně prošli až do své první třídy, kde došlo ještě jednou k přivítání a vzájemnému seznámení se mnou, jako jejich třídní učitelkou, a mou asistentkou Monikou Součkovou. Novým žáčkům „prvně“ zazvonil zvonek a odstartoval tak jejich další důležitou životní etapu – UŽ JSOU Z NICH ŠKOLÁCI! Společně jsme si pak prohlédli všechny dárečky, které noví školáci dostali – učebnice, pracovní sešity a kufřík vybavený školními pomůckami. Na žádném dortu přeci nesmí chybět sladká třešnička, a proto jsme na závěr byli všichni panem ředitelem pozváni do školní jídelny na jeho tak oblíbené jahody se šlehačkou.

Nejen pro všechny prvňáčky, ale i pro nás, byl tento den novým začátkem naší SPOLEČNÉ cesty za jejich vzděláním. Doufám, že jste si,  naši noví žáčci, rodiče i příbuzní,  tento den užili stejně tak jako my.

Všem prvňáčkům přejeme ještě jednou nezapomenutelný a úspěšný první školní rok, spoustu skvělých kamarádů a nejlépe jen samé jedničky!

Vaše třídní učitelka Mgr. Michaela Heidlerová

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled
12.9.2019
ZŠ Březová, okres Sokolov

Komenského 232
357 61 Březová

Tel: 352 633 540,  608 323 025
E-mail: info@zs-brezova.cz